Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Eliminacje powiatowe Konkursu dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

20 kwietnia 2018 roku w Wieluniu odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu dla uczniów szkół średnich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi pod patronatem Wojewody Łódzkiego. Młodzież z wieluńskich szkół średnich rywalizowała o miano najlepszej drużyny, która będzie prezentować powiat wieluńskich w finale wojewódzkim.

Komisji konkursowej przewodniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Grzegorz Libura. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Starosty Powiatu Wieluńskiego Andrzeja Stępnia , Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy oraz przedstawicieli ze szkół średnich powiatu wieluńskiego.

Do rywalizacji konkursowej, która rozegrała się na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu stanęły : Zespól Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Celem konkursu było promowanie służby w Policji oraz popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej. W zmaganiach konkursowych brały udział czteroosobowe drużyny ze szkół, które najpierw rozwiązały test wiedzy składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie. Następnie każda z drużyn miała za zadanie pokonać wcześniej przygotowany tor przeszkód w jak najkrótszym czasie.

W trakcie konkursu młodzi ludzie mogli również dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia oraz obejrzeli pokaz zasad samoobrony przygotowany przez wieluńskiego dzielnicowego st. sierż. Łukasza Krzemienia, który jest również instruktorem technik i taktyk interwencji. Ponadto ratownik medyczny Sebastian Jasiński zaprezentował zasady udzielania pierwszej pomocy. Zawodników w trakcie całego konkursu dopingowała grupa mażoretek „Maestria” Łubnice, które przy muzyce zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.

W trakcie konkursu zaprezentowano spot Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi „Zostań jednym z nas” promujący służbę w Policji, ponadto policjanci przybliżyli uczestnikom działanie interaktywnych narzędzi takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja komenda”.

Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu wieluńskiego w finale wojewódzkim konkursu przypadło drużynie z II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, z kolei trzecie miejsce reprezentanci z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Laureaci konkursu otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Miejski w Wieluniu oraz radę rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu. Wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie serdecznie dziękujemy.