„ROZWAŻNY PIESZY I ROZSĄDNY ROWERZYSTA" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„ROZWAŻNY PIESZY I ROZSĄDNY ROWERZYSTA"

22 maja 2018 roku na terenie powiatu wieluńskiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieluniu przeprowadzili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Działania równolegle prowadzone były we wszystkich jednostkach Policji z terenu woj. łódzkiego.

Podczas akcji funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na poruszanie się pieszych i rowerzystów po drogach oraz zachowania kierowców wobec nich. Działania były ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. W czasie trwania akcji mundurowi rozdawali elementy odblaskowe i jednocześnie zachęcali do ich noszenia, dzięki którym piesi i rowerzyści są lepiej widoczni na drodze. W wyniku działań policjanci ukarali 2 rowerzystów oraz 8 kierowców, którzy popełnili wykroczenia wobec pieszych. Ponadto policjanci nałożyli 3 mandaty karne na pieszych, a wobec 2 zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Tego rodzaju akcje prowadzone są cyklicznie na drogach powiatu wieluńskiego.

Apelujemy do pieszych i rowerzystów aby dbali o swoje bezpieczeństwo!

Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).

Rower musi być wyposażony w:

·co najmniej jeden skutecznie działający hamulec

·światło pozycyjne z przodu białe lub żółte selektywne

·światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu( kształt iny niż trójkąt) zamontowane na stałe niezależnie od pory dnia i nocy

·dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku

·po zmierzchu obowiązkowe jest oświetlenie pojazdu

Kask ochronny nie jest obowiązkowy ale dla własnego bezpieczeństwa warto go zakładać. Należy także pamiętać o elementach odblaskowych co wpłynie na zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach, a tym samym ich bezpieczeństwo.

Prawa i obowiązki rowerzysty.

Kierujący rowerem obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:

· jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z wyjątkiem określonym poniżej tzn. wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

· jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.

·czepiania się pojazdów.

 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

·opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

·szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

·warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

 

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych. Rowerzysta przy przejściu dla pieszych zobowiązany jest zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię.