„Wiem – mówię STOP przemocy” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Wiem – mówię STOP przemocy”

24 marca 2018 roku mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz Komisariatu Policji w Osjakowie uczestniczyli w projekcie „Wiem-mówię STOP przemocy” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie

Działanie to zrealizowane zostało w ramach projektu socjalnego „Wiem-mówię STOP przemocy” przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie. W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili formy przemocy: fizycznej, psychicznej, finansowej oraz seksualnej, sankcje prawne stosowania przemocy wobec osób starszych, a także wskazali instytucje pomocowe dla osób dotkniętych przemocą. Przybliżono również procedurę tzw. „Niebieskiej Karty,”, która stanowi jedno z narzędzi do walki z przemocą w rodzinie. Była to również doskonała okazja do przybliżenia założeń programu „Dzielnicowy bliżej nas”, aplikacji „Moja Komenda” oraz interaktywnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania, seniorzy otrzymali specjalnie przygotowane materiały profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa, jak również kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski w Wieluniu.