Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

DZIŚ DZIAŁANIA WIELUŃSKIEJ DROGÓWKI „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH”

Wieluńscy mundurowi od dzisiejszego poranka do późnych godzin wieczornych na terenie powiatu wieluńskiego prowadzą działania pod kryptonimem "Bezpieczne przejście dla pieszych". Celem akcji będzie poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych i skrzyżowań. Policjanci z drogówki będą kontrolować przede wszystkim zachowania kierujących względem pieszych uczestników ruchu drogowego.

Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych, ale również godzących w ich bezpieczeństwo. Policjanci reagować będą na wykroczenia kierujących pojazdami popełniane bezpośrednio  przed i na przejściach dla pieszych. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak  "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. Pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu. Dlatego też należy pamiętać, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Chwila roztargnienia może zakończyć się niebezpiecznym wypadkiem. Zasada ostrożności dotyczy także pieszych – zanim wejdziemy na przejście warto upewnić się czy kierowca nas widzi i nie wymusimy na nim gwałtownego, niebezpiecznego hamowania. Warto także nosić na wierzchniej odzieży, torbie lub plecaku elementy odblaskowe – także w mieście. 

W przypadku kierowców podstawowe błędy to wyprzedzanie przed i na przejściach dla pieszych, nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu czy omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Z kolei piesi najczęściej wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, zapominając, że nawet niewielka prędkość pojazdu nie daje kierującemu możliwości natychmiastowego zatrzymania.

Celem przeprowadzanych cyklicznie działań jest również kształtowanie bezpiecznych zachowań w relacjach kierujący – pieszy.