Bezpiecznie w trakcie wakacji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie w trakcie wakacji

Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale również czas, w którym dzieci bardziej są narażone na rozmaite niebezpieczeństwa. Dlatego wieluńscy policjanci w trakcie wakacji spotykają się z dziećmi i młodzieżą udzielając im cennych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Takie spotkanie odbyło się 02 lipca 2018 roku z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury działającym przy Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podczas spotkania policjantka zwróciła uwagę na podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku letniego. Przypomniała najmłodszym o bezpiecznych zachowaniach w domu, na ulicy, nad wodą, w trakcie wycieczek górskich, w kontaktach z obcymi.

Spotkania mundurowych z dziećmi mają przede wszystkim na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci, a w szczególności: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą, kontaktów z osobami obcymi, jak również rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.