Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem - Podaj dalej!” 1 października 2018 rok obchodzimy „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”. Policjanci wieluńskiej komendy również włączyli się w tą akcję, której głównym założeniem jest zachęcanie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg. Ponadto mundurowi wieluńskiej drogówki tego dnia prowadzą działania prewencyjno- kontrolne” p.n. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów.

W ramach podjętych działań wieluńscy policjanci obejmują nadzorem odcinki dróg na terenie naszego powiatu, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych zwracając szczególną uwagę na wykroczenia drogowe popełniane przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Ponadto mundurowi w ramach „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” zachęcali do stosowania elementów odblaskowych. Działania te skierowane są do wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszych bez względu na wiek. Mając to na uwadze mundurowi na drogach powiatu wieluńskiego wręczali elementy odblaskowe i przypominali pieszym jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo. Policjanci zachęcali zarówno dzieci, jak i starszych, aby swoją wiedzę związaną z potrzebą noszenia elementów odblaskowych podzielili się z najbliższymi.

Noszenie odblasków ma duże znaczenie jesienią i zimą.  Wcześnie zapadający zmrok, ciemne poranki, mgły, opady deszczu nie sprzyjają bezpieczeństwu pieszych, dlatego też wieluńscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą, aby rozmawiać o bezpieczeństwie. Takie spotkanie odbyło się dzisiaj w Szkole Podstawowej w Młynisku. Spotkanie to poświęcone było przede wszystkim bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Policjanci uczyli dzieci prawidłowych zachowań w ruchu drogowym oraz uświadamiali, jak ważne jest noszenie odblasków. Mundurowi podkreślali, że elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Ważne jest aby odpowiednio ich używać, to jest umieszczać w miejscu widocznym dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania przygotowane przez policjantów, a w nagrodę wyposażone zostały w kamizelki odblaskowe, wszystko po to aby poprawić ich bezpieczeństwo. Po części teoretycznej przyszedł również czas na praktykę, uczniowie pod okiem policjantów przećwiczyli przechodzenie przez jezdnię po pasach.

Przypominamy!

Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Na nieoświetlonej drodze kierowcy sylwetki pieszych dostrzegają w ostatniej chwili, zazwyczaj z odległości 30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 150 metrów, czyli około 5 razy wcześniej.