Z seniorami o bezpieczeństwie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z seniorami o bezpieczeństwie

30 października 2018 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przedstawiciele policji spotkali się z członkami Klubu Seniora oraz innych grup działających przy ośrodku kultury. Tematem przewodnim spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo seniorów.

Oprócz seniorów z gminy Osjaków w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan, dyrektor GOK w Osjakowie Mirosława Kłobus, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów działający w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Wieluńską komendę reprezentowali policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną st. sierż. Monika Kolonowska oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Osjakowie asp. Janusz Owczarek.Podczas spotkania mundurowi przedstawili najczęściej występujące zagrożenia z jakimi mogą spotkać się seniorzy. Wykorzystując prezentację multimedialną omówiono mechanizmy działania sprawców przestępstw wyłudzających pieniądze metodą ”na wnuczka”, „na policjanta” lub „na urzędnika”. Policjanci przestrzegali przed nadmiernym zaufaniem wobec osób obcych oraz przekazali cenne wskazówki, które pomogą wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z przestępstwami popełnianymi na osobach starszych. Kolejnym tematem poruszonym przez wieluńskich policjantów były kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowy oraz przemocy w rodzinie. Dzielnicowy przybliżył procedurę Niebieskiej Karty oraz założenia programu „Dzielnicowy bliżej Nas”. Omówiono również działanie interaktywnych narzędzi takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”.

Kolejno kpt. Grzegorz Kasprzyczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu omówił zagrożenia jakie niesie za sobą ryzyko zatrucia się czadem. Wymienił metody zabezpieczania się przed „cichym zabójcą”, jak również przedstawił zasady udzielania pierwszej pomocy. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Pani Anny Zychli Powiatowego Rzecznika Konsumentów działającego w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, która omówiła zagadnienia dotyczące praw konsumenta i rozważnego podpisywania różnego rodzaju umów.

Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali kamizelki odblaskowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osjakowie.