Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W ramach programu „Otwarta firma” promowano zawód policjanta

Policjanci z wieluńskiej komendy aktywnie włączyli się w działania związane z tegorocznym Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. 20 listopada 2018 roku w ramach programu „Otwarta firma” mundurowi gościli w komendzie uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Projekt ten daje szansę uczniom na dokonanie właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej i przygotowania się do wejścia na rynek pracy. W trakcie spotkania policjanci opowiadali o swej pracy oraz przybliżyli wymagania stawiane przed kandydatami na przyszłych policjantów.

Wizyta uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu była dla młodych ludzi okazją do poznania specyfiki zawodu policjanta oraz niezbędnych wymagań jakie trzeba spełnić by móc służyć w Policji. Na wstępie mundurowi zaprezentowali spot Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi „Zostań jednym z nas”- promujący zawód policjanta. Następnie policjanci omówili specyfikę służby w Policji, przedstawiono zadania jakie są stawiane przed policjantami w codziennej służbie. W czasie spotkania policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną podzieliła się własnym doświadczeniem związanym ze służbą w policji. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji dotyczących pracy policjantów poszczególnych wydziałów, zespołów jakie znajdują się w komendzie. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego wieluńskiej komendy kom. Wiesław Moszyński przedstawił pracę policjantów z tzw. drogówki, nie zabrakło również rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wszystko po to, aby uświadomić młodym ludziom, że ryzykowne zachowania na drodze mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Bardzo ciekawym punktem programu było spotkanie z technikiem kryminalistyki, który opowiedział o swojej pracy oraz zapoznał młodych ludzi z różnymi sposobami zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa. W trakcie tej wizyty każdy młody człowiek mógł się dowiedzieć jak wygląda procedura kwalifikacyjna do służby w Policji oraz jak wyglądają jej poszczególne etapy. Na koniec uczniowie wysłuchali informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz o programie „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji mogą uzyskać niezbędne informacje w:

Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 22a  w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30, tel. 43 843 7216.