Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszył projekt „Świadomi i bezpieczni w Gminie Wieluń”

23 listopada 2018 roku ruszył projekt Urzędu Miejskiego w Wieluniu „Świadomi i bezpieczni w Gminie Wieluń” dofinansowany w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2018 r.). W jego realizację włączyli się wieluńscy policjanci, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Wieluniu oraz firma Med Express.


Projekt „Świadomi i bezpieczni w Gminie Wieluń” adresowany jest m.in. do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i realizowany będzie w dwóch etapach na terenie gminy Wieluń. Pierwszy etap będzie przebiegał pod hasłem „Nauka poprzez zabawę z miasteczkiem ruchu drogowego”, jego celem jest edukacja z zakresu wychowania komunikacyjnego dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Z kolei motto drugiego etapu to „Zawsze gotowi na pomoc”. Etap ten skierowany jest do uczniów kl. I-IV ze szkół podstawowych, kadry pedagogicznej i pracowników instytucji publicznych w gminie Wieluń i zakłada naukę zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie spotkań organizowanych przez wieluńskich policjantów, przedstawicieli straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciela firmy Med Express wykorzystane zostaną zakupione w ramach dofinansowania pomoce dydaktyczne tj. przenośne miasteczko ruchu drogowego tzw. autochodzik, fantomy, defibrylator ćwiczebny oraz zestaw pierwszej pomocy. W ramach tego projektu zakupione zostały również dwa defibrylatory AED oraz specjalne szafki na te urządzenia, które zamieszczone zostaną w instytucjach publicznych na terenie Wielunia. Elementem wzmacniającym przekaz informacji w trakcie spotkań i warsztatów edukacyjnych będą elementy odblaskowe w postaci opasek,które otrzymają wszyscy uczestnicy. Realizacja przedmiotowego projektu potrwa do końca grudnia 2018 roku. Za nami już pierwsze spotkanie w ramach tego projektu, odbyło się ono w Szkole Podstawowej w Rudzie i uczestniczyły w nim przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV. W inauguracji tej akcji wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu mł. insp. Grzegorz Libura , Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu bryg. Piotr Cały z kolei Urząd Miejski w Wieluniu reprezentował Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosław Surma. Nie zabrakło również przedstawiciela firmy Med Express. Na samym początku wieluńscy mundurowi wraz ze strażnikami miejskimi przeprowadzili spotkanie z przedszkolakami, a następnie z dziećmi ze szkoły podstawowej. Tematem przewodnim były zasady bezpiecznego poruszania się uczestników ruchu drogowego, natomiast atrakcją i praktycznym sprawdzeniem się dzieci było przenośne miasteczko ruchu drogowego tzw. autochodzik. Policjanci najpierw opowiedzieli  o zasadach poruszania się po drodze, jak bezpiecznie przekraczać jezdnię. Dzieci poznały znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną obowiązującą pieszych, jak również kierujących pojazdami.

Do zajęć wykorzystano mobilne miasteczko ruchu drogowego, które zobrazowało omówione sytuacje drogowe. W jaki sposób wchodzić na jezdnię? Dlaczego na drodze należy zachować ostrożność? Po co są przepisy ruchu drogowego? Policjanci w trakcie całego spotkania podkreślali również jak ważne dla bezpieczeństwa pieszych są elementy odblaskowe. Lekcja bezpieczeństwa połączona z zabawą z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali opaski odblaskowe.

Kolejno w drugiej części projektu przedstawiciel firmy Med Express przeprowadził warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantomów oraz ćwiczebnego defibrylatora . W trakcie zajęć dzieci mogły się dowiedzieć w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowie np. utraty przytomności. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły „fantomy”, na których uczyły się podstaw reanimacji.

Spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony najmłodszych i zaplanowaliśmy już kolejne z pozostałymi uczestnikami projektu.