Bezpieczne Wakacje - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Wakacje

Wzorem lat ubiegłych policjanci z powiatu wieluńskiego realizują działania „Bezpieczne Wakacje 2016” mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wypoczywającym oraz podróżującym.

Policjanci przy współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerami społecznymi będą przeprowadzać działania profilaktyczne skierowane głównie do najmłodszych. Dzieci wypoczywające na koloniach i półkoloniach będą mogły nauczyć się bezpiecznych zachowań   na ulicy, w domu i podczas wypoczynku uczestnicząc we wspomnianych przedsięwzięciach. Do działań okresie wakacyjnym, który w tym roku przypada od 25 czerwca do 31 sierpnia będą  zaangażowani  policjanci zarówno prewencji jak i ruchu drogowego. Funkcjonariusze, także nieumundurowani,  szczególną uwagę będą skupiać na  miejscach zbiorowego wypoczynku, wzmożonego ruchu turystycznego, w okolicach dworców kolejowych, autobusowych,  miejsc organizowania imprez  m.in. takich jak dyskoteki, koncerty.

Policjanci ruchu drogowego będą dbali o zapewnienie płynność w ciągach komunikacyjnych.  Dołożą również wszelkich starań aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, spowodowane m.in. zmianą organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami drogowymi.  Szczególną uwagę  zwrócą na motocyklistów i rowerzystów lekceważących przepisy ruchu drogowego. Sprawdzać będą stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie. Policjanci będą również weryfikować  sposób przewożenia dzieci. Podczas pełnienia służby na drogach będą bezwzględnie eliminować kierowców pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, czy nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego a przede wszystkim przekraczających dozwoloną prędkość.

W całym województwie łódzkim uruchomione zostały punkty kontroli autokarów, gdzie organizatorzy przewozu dzieci i dorosłych  na zorganizowany wypoczynek będą mogli sprawdzić przewoźnika pod kątem stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.

PUNKT KONTROLI AUTOKARÓW PRZEWOŻĄCYCH DZIECI NA TERENIE POWIATU WIELUŃSKIEGO

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu - stały punkt kontroli – parking przy dworcu PKS ul. Traugutta 53 w godz. 06:30-08:30 po wcześniejszym zgłoszeniu wyjazdu autokaru, a w szczególnych przypadkach o innym czasie po uzgodnieniu z Naczelnikiem WRD KPP w Wieluniu lub osobą upoważnioną. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 043 843 72 74, 043 843 72 48.