Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu

insp. Zbigniew Polek

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

kom. Robert Baryła