Poszukiwany Piotr Bartłomiej Kaluś - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Listy gończe

Poszukiwany Piotr Bartłomiej Kaluś

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu poszukują na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu Piotra Bartłomieja Kalusia.

 

PIOTR BARTŁOMIEJ KALUŚ

Rodzice: EDWARD, URSZULA z domu ŚLUSAREK
Urodzony dnia: 1985/08/08
Narodowość: polska

Ostatnie miejsce zameldowania: WIELUŃ,    ul. OKÓLNA    Nr 4    m. 17

Podstawy wszczęcia poszukiwań:

Kwalifikacja prawna: Art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 k.k. – prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo w art.. 173,174,177 lub art. 355 § 2 k.k. popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art. 178 § 1 k.k w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Rysopis (sporządzono w 2007 roku):

 Wzrost 181-185 CM;   

oczy: jasne;

SYLWETKA:    waga 50-69 kg; sylwetka średnia;    

WŁOSY:    włosy blond; włosy krótkie; włosy: uczesanie na czoło;    

TWARZ:    brak zarostu; cera blada; twarz owalna;   

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel.  43 843 72 80, 843 72 55 lub całodobowo tel. 43 843 72 11 oraz alarmowy 997.