Poszukiwany Łukasz Mikołaj Ślusarski - Listy gończe - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Listy gończe

Poszukiwany Łukasz Mikołaj Ślusarski

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu poszukują na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieluniu Łukasza Mikołaja Ślusarskiego.

ŁUKASZ MIKOŁAJ ŚLUSARSKI

Rodzice: ADAM, ELŻBIETA z domu MAŁYCHA
Urodzony dnia: 1978/05/31
Ostatnie miejsce zameldowania: WIELUŃ,  ul. POPIEŁUSZKI   nr 64   m. 29;

Podstawy wszczęcia poszukiwań:

Kwalifikacja prawna: Art. 286 § 1– oszustwo.

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a w godz. 7:30 – 15:30 pod nr tel.  43 843 72 80, 843 72 55 lub całodobowo tel. 43 843 72 11  oraz alarmowy 997.