KONKURS „ JA I MOJE BEZPIECZNE WAKACJE” - Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Twój dzielnicowy

KONKURS „ JA I MOJE BEZPIECZNE WAKACJE”

15 czerwca 2018 roku policjanci wieluńskiej komendy uczestniczyli w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie „JA I MOJE BEZPIECZNE WAKACJE”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia profilaktycznego była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego placówka terenowa w Wieluniu. W realizację tego projektu włączyli się: Szkoła Podstawowa w Ostrówku, gdzie przeprowadzono finał tego konkursu, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Całość przedsięwzięcia wpisała się doskonale w ramy programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu wakacyjnego.

Projekt skierowany był do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego. W konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn reprezentujących swoje szkoły, które wyłonione zostały w etapach szkolnych. Rozgrywki rozpoczęły się od części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. Następnie organizatorzy zapewnili uczestnikom udział w konkurencjach sportowych, w których trzeba było wykazać się sprawnością fizyczną.

Połączenie zabawy, nauki i zdrowej rywalizacji sportowej dostarczyło dzieciom wiele emocji. W trakcie konkursu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrówku zaprezentowały umiejętności taneczne i wokalne. Z kolei przedstawiciele policji, straży i KRUS przeprowadzili pogadanki profilaktyczne, podkreślając jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci zwłaszcza w kontekście zbliżających się wakacji. Mówiono o tym jak powinni zachowywać się na drodze tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, jak ważne są elementy odblaskowe, które mogą ratować ludzkie życie. Ponadto wskazano dzieciom bezpieczne zachowania w kontekście kontaktów z osobami nieznajomymi, jak spędzać czas wolny nad wodą, w górach i na wycieczce. Ponadto przypomniano również o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku zdarzeń nagłych. Wiedząc, że wakacje to również czas wzmożonych prac polowych, przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych.

Gośćmi specjalnymi konkursu byli egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, którzy przywieźli ze sobą mobilne miasteczko ruchu drogowego. Każde dziecko mogło w praktyce sprawdzić swoje umiejętności kierowania rowerem na przygotowanym torze przeszkód oraz znajomość przepisów ruchu drogowego .

Najlepszą drużyną okazała się grupa ze Szkoły Podstawowej z Ostrówka, drugie miejsce zajęli reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu, z kolei trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Białej.

Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego placówka terenowa w Wieluniu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu oraz fundację „Bezpieczna Droga”. Wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie serdecznie dziękujemy.