Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Osjakowie

mł. asp. Krzysztof Grzelczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 567 *

dzielnicowy.osjakow1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIII (Gmina Osjaków)

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduszyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków, Zofia;

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIII w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  oraz uczestników ruchu drogowego poprzez dążenie do odpowiedniego oznakowania terenu handlowo- - usługowego, w skład którego wchodzą stacja paliw, restauracja, hotel, siłowania na powietrzu w miejscowości Osjaków gdzie występuje duży ruch pieszych i pojazdów.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Osjaków, sołtys, właściciele obiektów, Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

   

 st. sierż. Maciej Anczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 554 *

dzielnicowy.osjakow2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIV (Gmina Konopnica)

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Piaski, Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi czwartek miesiąca, od godz. 1030 do 1130 w Urzędzie Gminy w Konopnicy funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIV w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska pojawiających się bezdomnych psów w miejscowości Konopnica, które zagrażają przede wszystkim dzieciom i młodzieży.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Konopnica,dyrektorzy placówek oświatowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii. ,

   

asp. Janusz Owczarek

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 572 *

dzielnicowy.osjakow3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XV (Gmina Ostrówek)

Bolków, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dymek, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Kopiec, Kuźnica, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 900 do 1000 w Urzędzie Gminy w Ostrówku funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XV w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego  na  drodze gminnej  w Okalewie i prowadzącej dalej do miejscowości Chojny  poprzez  podjecie działań zmierzających do naprawy infrastruktury drogowej  oraz odpowiednie oznakowanie tej drogi  przez zarządcę.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Ostrówek,  sołtysi, Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.