Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

p.o. Kierownika Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
kom. Grzegorz Bartnicki

tel. 43 843-72-81


Zadania Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją:

  • Prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne popełnione na terenie powiatu.
  • Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz ściganie sprawców tych przestępstw w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej.
  • Monitorowanie, prognozowanie i analizowanie stanu zagrożeń w zakresie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej na terenie powiatu.
  • Realizowanie czynności w ramach pomocy prawnych na rzecz innych jednostek Policji i organów w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne.