Jednosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Jednosobowe Stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej

Asystent Jednososbowego Stanowiska ds. Profilaktyki Społecznej
st. sierż. Monika Klonowska

tel. 43 843 72 33 , 532 852 643 (w godz. 7:30 – 15:30)


Zadania Jednososbowego Stanowiska ds. Profilaktyki Społecznej:

  • Inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej, w oparciu o zagrożenia występujące na terenie powiatu.
  • Pozyskiwanie partnerów pozapolicyjnych do udziału w zainicjowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.
  • Opiniowanie propozycji przedsięwzięć prewencyjnych z zakresu profilaktyki społecznej przedstawionych przez podmioty pozapolicyjne.
  • Wsparcie prac powiatowej komisji bezpieczeństwa.
  • Realizacja i koordynowanie zadań wynikających z krajowych i wojewódzkich przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej.
  • Współpraca z innymi podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie promocji bezpieczeństwa i porządku publicznego.