Wydział Kryminalny - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Dariusz Raducki

tel. 43 843-72-55


Zadania Wydziału Kryminalnego:

  • Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o przestępstwa najgroźniejsze (m.in. zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenia, handel ludźmi, kradzieże samochodów i inne) dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych.
  • Prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej.
  • Ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie.
  • Nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych.
  • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach.
  • Koordynowanie i współpraca z organami i instytucjami poza policyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększającej efektywność jej działania.