Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
podinsp. Zbigniew Morawski

tel. 43 843-72-60


Zadania Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego:

  • Prowadzenie śledztw i dochodzeń oraz udzielanie pomocy podległym jednostkom w prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wg właściwości rzeczowej określonej dla Komendy decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji.
  • Obejmowanie nadzorem lub przejmowanie do bezpośredniego prowadzenia postępowań trudnych ze względu na wagę lub zawiłość.
  • Współdziałanie z właściwymi pionami Komendy Wojewódzkiej Policji, prokuraturą, sądem i organami kontrolno-rewizyjnymi.
  • Udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych w szczególnie poważnych przestępstwach popełnionych na terenie KPP.