Wydział Prewencji - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Wiesław Moszyński
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
nadkom. Paweł Podyma

Sekretariat:
tel. 43 843-72-07
fax 43 843-73-12


Zadania Wydziału Prewencji:

  • Ochrona bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.
  • Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.
  • Współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.