Zespół ds. Nieletnich i Patologii - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

Asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii

mł. asp. Damian Grobelny

tel. 43 843 72 78 (w godz. 7:30 – 15:30)
e-mail: nieletni@wielun.ld.policja.gov.pl

 


Zadania Zespołu ds.  Nieletnich i Patologii:

  • Prawidłowe załatwianie spraw nieletnich i dobór odpowiednich form oddziaływania prewencyjnego.
  • Przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z sądami rodzinnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci.
  • Uczestniczenie w pracach zespołów, komisji, których działalność ma na celu skoordynowanie działań na rzecz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich.
  • Uczestniczenie w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, opiekunami prawnymi, pedagogami celem omawiania istotnych aspektów dotyczących problematyki związanej z demoralizacją, przestępczością i zjawiskami patologicznymi wśród nieletnich.
  • Prowadzenie bezpośredniej pracy rozpoznawczej i profilaktycznej w środowisku nieletnich zdemoralizowanych.
  • Opracowywanie analiz dotyczących nieletnich, przestępczości i innych zjawisk patologicznych wśród nieletnich.