Struktura KPP w Wieluniu

Struktura organizacyjna KPP w Wieluniu

Struktura organizacyjna KPP w Wieluniu

Komendant  Powiatowy Policji  w Wieluniu

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

WYDZIAŁ  RUCHU DROGOWEGO

WYDZIAŁ KRYMINALNY

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY

REFERAT DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
I KORUPCJĄ

Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół Informatyki i Łączności

Zespół Ochrony informacji Niejawnych

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Jednoosobowe Stanowisko ds. Dyscyplinarnych, Kontroli Skarg i Wniosków

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

KOMISARIAT POLICJI W BIAŁEJ

KOMISARIAT POLICJI W OSJAKOWIE

Powrót na górę strony