Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu

21 lutego 2018 roku w auli komendy odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Zdanie obowiązków służbowych nastąpiło w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego. Do czasu powołania nowego komendanta, jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy I Zastępca kom. Robert Baryła.

Wieluńscy policjanci uroczyście pożegnali Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka, który po 27 latach służby w Policji pożegnał się z mundurem. W uroczystej zbiórce wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz zaproszenie przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą wieluńskim Andrzejem Stępniem, Burmistrzem Wielunia Pawłem Okrasą, Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Owczarkiem, Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Radowskim, a także wójtami z terenu powiatu wieluńskiego. W uroczystości wzięli udział również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu młodszy brygadier Tomasz Lewiński, Komendanci z sąsiednich powiatów oraz Komendant Straży Miejskiej w Wieluniu.

Podczas uroczystej zbiórki insp. Zbigniew Polek złożył meldunek o zdaniu swojego stanowiska  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi insp. Andrzejowi Łapińskiemu, który w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie i dotychczasową współpracę odchodzącemu na emeryturę komendantowi. Jednocześnie do czasu powołania nowego komendanta powierzono jego obowiązki dotychczasowemu I Zastępcy kom. Robertowi Baryle.

Insp. Zbigniew Polek żegnając się z wieluńską jednostką, podziękował za dotychczasową współpracę i okazane wsparcie podległym funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz przedstawicielom służb, na co dzień współpracującym z wieluńską jednostką.

Słowa wdzięczności i uznania w kierunku odchodzącego na emeryturę komendanta wyrazili również zaproszeni goście, którzy podziękowali za osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań służbowych.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników Policji jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za wspólną służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na realizację wszystkich zamierzeń i planów osobistych.