Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Białej

 

asp. Tomasz Pieprzyk

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 506 *

dzielnicowy.biala1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON X (Gmina Biała)

Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Rządowa, Bronisławów, Brzoza, Dębina, Góry Świątkowskie, Huby, Janowiec, Klapka, Kopydłów, Kopydłówek, Koryta, Łyskornia, Młynisko, Naramice, Pieńki, Poręby, Przychody, Radomina, Rososz, Śmiecheń,Wiktorów, Wygoda, Zabłocie;

Działania priorytetowe dla rejonu nr X w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców głównie dzieci i młodzieży poprzez wyeliminowanie wykroczeń w ruchu drogowym związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym zwłaszcza w rejonie Szkół Podstawowych w Naramicach i Młynisku. Zakładanym celem jest elimacja tego zjawiska oraz zawnioskowanie o montaż  wzniesionego przejścia dla pieszych w rejonach tych szkół.

 

Podmioty współpracujące: Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

   

asp. sztab. Andrzej Gepard

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 550 *

dzielnicowy.biala2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XI (Gmina Skomlin)

Bojanów, Brzeziny, Kazimierz, Klasak Duży, Klasak Mały, Malinówka, Maręże, Skomlin, Smugi, Toplin, Walenczyzna, Wichernik, Wróblew, Wygoda, Zadole, Zbęk, Złota Góra;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, od godz. 1000 do 1200 w Urzędzie Gminy w Skomlinie funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XI w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019 r.

Zdiagnozowanym problem w miejscowości Skomlin jest zjawisko umieszczania na budynkach napisów, niejednokrotnie przekazujących  treści wulgrane. Zakładanym  celem jest wyeliminowanie tego zjawiska.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Skomlinie, sołtys.

   

mł. asp. Kamil Sobczak

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 505 *

dzielnicowy.biala3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XII (Gmina Czarnożyły)

Czarnożyły, Działy, Emanuelina, Gromadzice, Kąty, Leniszki, Łagiewniki, Opojowice, Platoń, Raczyn, Staw, Stawek, Wydrzyn;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy piątek miesiąca, od godz. 1000 do 1200 w Urzędzie Gminy w Czarnożyłach funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XII w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez  młodzież gromadzącą się w rejonie boiska Orlik w miejscowości Czarnożyły, jak również osoby zaśmiecające oraz spożywające alkohol w miejsc u  niedozwolonym.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Czarnożyłach, sołtys.

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.