Rewir Dzielnicowych KPP w Wieluniu - Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Twój dzielnicowy

Rewir Dzielnicowych KPP w Wieluniu

Rewir Dzielnicowych to komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w której słuźbę pełni dziewięciu dzielnicowych. Obsługują oni teren miasta i gminy Wieluń oraz gmin: Mokrsko, Pątnów i Wierzchlas.
 
Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.

Dzielnicowy jest zobowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. sztab. Mariusz Cipiszewski

tel. 47 845 53 44

mariusz.cipiszewski@wielun.ld.policja.gov.pl

 

st.asp. Mariusz Napieraj

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 454 *

dzielnicowy.wielun1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON I

Osiedle Wojska Polskiego oraz ulice:

Adama Asnyka, Augustiańska, Barycz, Biedala, Cicha, Dębowa, Dworzec Wąskotorowy, Ewangelicka, Bartosza Głowackiego (strona południowa – numery nieparzyste), Kaliska, pl. Kazimierza Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika (północna strona – numery parzyste), Juliusza Kossaka, Kosynierów, Krakowskie Przemieście (zachodnia strona – numery nieparzyste), Królewska, pl. Legionów, Jacka Malczewskiego, Młodzieżowa (bez wschodniej strony od ul. Sikorskiego do Traugutta), Mokra, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Nowy Rynek, Okólna, Palestrancka, Piłsudskiego (północna strona – numery nieparzyste), Powstańców 1863 roku, Prosta, Bolesława Prusa, Reformacka, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Różana, Henryka Sienkiewicza, Sieradzka (od ul. Kaliskiej do Traugutta/Głowackiego – do nr 30), Sikorskiego (południowa strona – numery nieparzyste), mjr. Henryka Sucharskiego, Sybiraków, Śląska (od Placu Legionów do Piłsudskiego/Kopernika – do nr 15), Romualda Traugutta (południowa strona – numery nieparzyste), Juliana Tuwima, Wojska Polskiego (północna strona – numery parzyste), Stanisława Wyspiańskiego, Zachodnia, Ludwika Zamenhofa;

Parki:
im. mjr. Pilota Mieczysława Kałuży, im. Żwirki i Wigury, im. rtm. Pileckiego.

Działania priorytetowe dla rejonu nr I w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby  spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem w rejonie placu zabaw przy ul. Sucharskiego w Wieluniu.

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, Urząd Miejski w Wieluniu.

 

   

 

 

 

 

 

 

asp. sztab. Leszek Pawelec

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 476 *

dzielnicowy.wielun2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON II

Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Bugaj oraz ulice:

Armii Krajowej, Wincentego Baranowskiego, gen. Józefa Bema, Błońska, Fryderyka Chopina (północna strona – numery nieparzyste), Ciepłownicza, Stefana Czarnieckiego, Henryka Dąbrowskiego, Jana Długosza, Fabryczna, Bartosza Głowackiego (strona północna – numery parzyste), Grunwaldzka, Władysława Jagiełły, Walentego Kochelskiego, Kolejowa, Krakowskie Przemieście (od Chopina do Warszawskiej -wschodnia strona – numery parzyste od 50-66), Kwiatowa, gen. Stanisława Maczka, Młodzieżowa (wschodnia strona od ul. Sikorskiego do Traugutta – numery parzyste), Emilii Plater, Księcia Józefa Poniatowskiego, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Przejazd, Przemysłowa, gen. Kazimierza Pułaskiego, Felicji Rymarkiewicz, Sejmu Czteroletniego, Sieradzka (od ul. Traugutta/Głowackiego do m. Raczyn – od nr 31), Sikorskiego (północna strona – numery parzyste), Stanisława Staszica (od od ul. Stodolnianej do ul. Warszawskiej), Romualda Traugutta (północna strona – numery parzyste), Warszawska (północna strona – numery nieparzyste), Wodna, Walerego Wróblewskiego, gen. Józefa Wysockiego, Zamiejska, Aleksandra Zawadzkiego;

Działania priorytetowe dla rejonu nr II w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zdarzeń związanych ze  spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie placówki handlowej na os. Armii Krajowej w Wieluniu.

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, Urząd Miejski w Wieluniu.


 

   

 

 

asp. Mariusz Płóciennik

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 469 *

dzielnicowy.wielun3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON III

Osiedle Kopernika oraz ulice:

Akacjowa, Świętej Barbary, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Cisowa, Częstochowska (zachodnia strona – numery parzyste), Dojazdowa, Gaszyńska, mjr. Grabińskiego „Pomiana”, Graniczna, Jesionowa, Kamienna, Kasztanowa, Janiny Kierocińskiej, Kijak, Mikołaja Kopernika (strona południowa – numery nieparzyste), Zygmunta Krasińskiego, mjr. Lewińskiego „Chuchry”, Lipowa, Łąkowa, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Młynarska, Modrzewiowa, Morelowa, Olchowa, Ignacego Paderewskiego, Piłsudskiego (południowa strona – numery parzyste), Polna, Ignacego Potockiego, Powstańców Warszawy, Rolna, Franklina Roosevelta, gen. Roweckiego „Grota”, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Andrzeja Struga, Szkolna, Szpitalna, Śląska (od Piłsudskiego/Kopernika do m. Gaszyn- od nr 17), Tartaczna, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego (południowa strona – numery nieparzyste), Zielna, Zielona, Stefana Żeromskiego, Joanny Żubr;

Działania priorytetowe dla rejonu nr III w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zdarzeń związanych z dewastacją mienia i zaśmiecaniem w rejonie ogródków działkowych położonych przy ul. Gaszyńskiej w Wieluniu.

 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, Urząd Miejski w Wieluniu, działkowcy.

 

   

asp. Daniel Szczepaniak

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 421 *

dzielnicowy.wielun4@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON  IV

Osiedle Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stodolniana oraz ulice:

Aleja Tadeusza Kościuszki, Oleńki Billewiczówny, Marii Dąbrowskiej, Głęboka, Poli Gojawiczyńskiej, Stanisławy Grabowskiej, Jana III Sobieskiego, Króla Jana Kazimierza, Andrzeja Kmicica, Marii Konopnickiej, Księdza Augustyna Kordeckiego, Marii Kuncewiczowej, Ludowa, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki (wschodnia strona – numery nieparzyste), Haliny Poświatowskiej, Prymasa 1000-lecia, Robotnicza, Sadowa, Jana Skrzetuskiego, Słoneczna, Stodolniana (od ul. Popiełuszki do torów kolejowych), 18 Stycznia (północna strona – numery nieparzyste), Warszawska (południowa strona – numery parzyste), Pastora Henryka Wendta, Jeremiego Wiśniowieckiego, Michała Wołodyjowskiego, Wspólna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zacisze, Jana Onufrego Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca;

Rondo: por. Alfonsa Olejnika-”Babinicza” (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – Polskiej Organizacji Wojskowej).

Działania priorytetowe dla rejonu nr IV w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruch drogowy, poprzez wyeliminowanie zjawiska niestosowania się przez kierowców do znaku B-2( zakaz wjazdu) oraz postoju w miejscu nie wyznaczonym w strefie zamieszkania w Wieluniu na os. Wyszyńskiego w rejonie bl. 4. 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, administracja osiedla.

 

   


mł.asp. Dariusz Janas

tel. 47 845 52 43
tel.kom. 516 436 464

dzielnicowy.wielun5@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON V

Osiedle Stare Sady oraz ulice:

Agrestowa, Fryderyka Chopina (południowa strona – numery parzyste), Częstochowska (wschodnia strona – numery nieparzyste), Plac Jagielloński, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Krakowski Zaułek, Krakowskie Przemieście (od 18 Stycznia do Chopina- wschodnia strona – numery parzyste do nr 46), Krótka, Malinowa, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Nadodrzańska, Ogrodowa, Owocowa, Księdza Jerzego Popiełuszki (zachodnia strona – numery parzyste), Stanisława Staszica (od ul. Głębokiej do ul. Stodolnianej), Stodolniana (od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do Popiełuszki), 18 Stycznia (południowa strona – numery parzyste),Targowa, Urocza;

Rondo: ks. Józefa Pruchnickiego (ul. 18 Stycznia - Ogrodowa).

Działania priorytetowe dla rejonu nr V w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zdarzeń związanych ze zjawiskiem zakłócania ładu i porządku publicznego przez  osoby spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych, jak również osoby niszczące mienie oraz zaśmiecające teren w rejonie jednego ze sklepów na os. Stare Sady w Wieluniu .

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, Urząd  Miejski w Wieluniu.


 

   


sierż.sztab. Łukasz Świtała

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 461 *

http://dzielnicowy.wielun6@wielun.ld.policja.gov.pl

 

REJON  VI (Gmina Wieluń)

Bieniądzice, Borowiec, Dąbrowa, Gaszyn, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Małyszyn, Masłowice, Nowy Świat, Olewin, Piaski, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Srebrnica, Starzenice, Turów, Urbanice, Widoradz;

Działania priorytetowe dla rejonu nr VI w okresie 01.06.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zdarzeń związanych ze zjawiskiem zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywaniem  alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniem oraz dewastacją mienia w rejonie sali OSP, placu zabaw i siłowni napowietrznej w miejscowości Ruda.

Podmioty współpracujące: Straż miejska, zarząd klubu sportowego.

 

   


asp. sztab. Cezary Żarnowski

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 452 *

dzielnicowy.wielun7@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON VII (Gmina Wierzchlas)

Broników, Jajczaki, Kamion, Kochlew, Kraszkowice, Krzeczów, Łaszew, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Ogroble, Przycłapy, Przywóz, Strugi, Toporów, Wierzchlas;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 1400 do 1600 w Urzędzie Gminy w Wierzchlesie (pokój 109) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr VII w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym poprzez podjęcie działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej tj. wymianę nawierzchni asfaltowej oraz budowy chodnika  dla pieszych w Wierzchlasie na ul.Spokojnej.

.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Wierzchlas, Powiatowy Zarzad Dróg w Wieluniu, radni oraz sołectwo.

 

   


 

sierż. sztab. Łukasz Krzemień

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 500 *

dzielnicowy.wielun8@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON  VIII (Gmina Pątnów)

Bieniec, Budziaki, Bukowce, Cieśle, Cisowa, Dzietrzniki, Gligi, Grabowa, Grębień, Józefów, Kałuże, Kamionka, Kluski, Madeły, Pątnów, Popowice, Stara Wieś, Troniny, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie, Zamłynie;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 1400 do 1600 w Urzędzie Gminy w Pątnowie (pokój 109) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr VIII w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez  zwrócenie uwagi na realizację obowiązku odpowiedniego  oznakowania numerami porządkowymi poszczególnych posesji w miejscowościach: Załęcze Wielkie , Załęcze Małe, Troniny. Oznakowanie to ułatwia szybkie dotarcie służbom ratunkowym na miejsce zdarzenia.

 

Podmioty współpracujące: Wójt Gminyy Pątnów, sołtysi z  Załęcza Małego, Załęcza Wielkiego i Tronin.


 

   


asp. Damian Pęcherz

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 410 *

http://dzielnicowy.wielun9@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON IX (Gmina Mokrsko)

Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Jeziorko, Komorniki, Krzyworzeka, Lipie, Mątewki, Mokrsko, Motyl, Orzechowiec, Ożarów, Poręby, Słupsko, Stanisławów, Zmyślona;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdą pierwszą środę miesiąca, od godz. 1330 do 1500 w Urzędzie Gminy w Mokrsku (na I piętrze) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytowe dla rejonu nr IX w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez  zwrócenie uwagi na realizację obowiązku odpowiedniego  oznakowania numerami porządkowymi poszczególnych posesji w miejscowościach Ożarów, Mokrsko i Krzyworzeka. Oznakowanie to ułatwia szybkie dotarcie służbom ratunkowym na miejsce zdarzenia.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Mokrsko, sołtysi Ożarowa, Mokrska i Krzyworzeki.

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.