Twój dzielnicowy

Rewir Dzielnicowych KPP w Wieluniu

Rewir Dzielnicowych to komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, w której słuźbę pełni dziewięciu dzielnicowych. Obsługują oni teren miasta i gminy Wieluń oraz gmin: Mokrsko, Pątnów i Wierzchlas.
 
Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.

Dzielnicowy jest zobowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. sztab. Mariusz Cipiszewski

tel. 47 845 53 44

mariusz.cipiszewski@wielun.ld.policja.gov.pl

 

REJON I

asp.sztab. Mariusz Napieraj

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 454 *

dzielnicowy.wielun1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON I

Osiedle Wojska Polskiego oraz ulice:

Adama Asnyka, Augustiańska, Barycz, Biedala, Cicha, Dębowa, Dworzec Wąskotorowy, Ewangelicka, Bartosza Głowackiego (strona południowa – numery nieparzyste), Kaliska, pl. Kazimierza Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika (północna strona – numery parzyste), Juliusza Kossaka, Kosynierów, Krakowskie Przemieście (zachodnia strona – numery nieparzyste), Królewska, pl. Legionów, Jacka Malczewskiego, Młodzieżowa (bez wschodniej strony od ul. Sikorskiego do Traugutta), Mokra, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Nowy Rynek, Okólna, Palestrancka, Piłsudskiego (północna strona – numery nieparzyste), Powstańców 1863 roku, Prosta, Bolesława Prusa, Reformacka, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Różana, Henryka Sienkiewicza, Sieradzka (od ul. Kaliskiej do Traugutta/Głowackiego – do nr 30), Sikorskiego (południowa strona – numery nieparzyste), mjr. Henryka Sucharskiego, Sybiraków, Śląska (od Placu Legionów do Piłsudskiego/Kopernika – do nr 15), Romualda Traugutta (południowa strona – numery nieparzyste), Juliana Tuwima, Wojska Polskiego (północna strona – numery parzyste), Stanisława Wyspiańskiego, Zachodnia, Ludwika Zamenhofa;

Parki:
im. mjr. Pilota Mieczysława Kałuży, im. Żwirki i Wigury, im. rtm. Pileckiego.

Działania priorytetowe dla rejonu nr I w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie parku miejskiego im. Żwirki i Wigury w Wieluniu oraz usytuowanego tam placu zabaw  przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz  zaśmiecające miejsca publiczne.

Podmioty współpracujące: Urząd Miejski w Wieluniu,  Straż Miejska w Wieluniu, dyrekcja Wieluńskiego Domu Kultury.

 

 

 

 

 

 

 


 

REJON II

asp. sztab. Leszek Pawelec

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 476 *

dzielnicowy.wielun2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON II

Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Bugaj oraz ulice:

Armii Krajowej, Wincentego Baranowskiego, gen. Józefa Bema, Błońska, Fryderyka Chopina (północna strona – numery nieparzyste), Ciepłownicza, Stefana Czarnieckiego, Henryka Dąbrowskiego, Jana Długosza, Fabryczna, Bartosza Głowackiego (strona północna – numery parzyste), Grunwaldzka, Władysława Jagiełły, Walentego Kochelskiego, Kolejowa, Krakowskie Przemieście (od Chopina do Warszawskiej -wschodnia strona – numery parzyste od 50-66), Kwiatowa, gen. Stanisława Maczka, Młodzieżowa (wschodnia strona od ul. Sikorskiego do Traugutta – numery parzyste), Emilii Plater, Księcia Józefa Poniatowskiego, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Północna, Przejazd, Przemysłowa, gen. Kazimierza Pułaskiego, Felicji Rymarkiewicz, Sejmu Czteroletniego, Sieradzka (od ul. Traugutta/Głowackiego do m. Raczyn – od nr 31), Sikorskiego (północna strona – numery parzyste), Stanisława Staszica (od od ul. Stodolnianej do ul. Warszawskiej), Romualda Traugutta (północna strona – numery parzyste), Warszawska (północna strona – numery nieparzyste), Wodna, Walerego Wróblewskiego, gen. Józefa Wysockiego, Zamiejska, Aleksandra Zawadzkiego;

Działania priorytetowe dla rejonu nr II w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania  zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w Wieluniu na ul. Długosza w rejonie placówki handlowej  przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz  zaśmiecająca miejsca publiczne. Ponadto kolejnym założeniem jest dążenie do wyeliminowania  wykroczeń,  popełnianych  przez kierowców, którzy  w tym miejscu organizują  nielegalne wyścigi samochodowe.

Podmioty współpracujące: Urząd Miejski w Wieluniu, Straż Miejska w Wieluniu, radni.

 

 

 


 

REJON III

 

mł.asp. Justyna Krawczyk

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 469 *

dzielnicowy.wielun3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON III

Osiedle Kopernika oraz ulice:

Akacjowa, Świętej Barbary, Władysława Broniewskiego, Brzozowa, Cisowa, Częstochowska (zachodnia strona – numery parzyste), Dojazdowa, Gaszyńska, mjr. Grabińskiego „Pomiana”, Graniczna, Jesionowa, Kamienna, Kasztanowa, Janiny Kierocińskiej, Kijak, Mikołaja Kopernika (strona południowa – numery nieparzyste), Zygmunta Krasińskiego, mjr. Lewińskiego „Chuchry”, Lipowa, Łąkowa, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Młynarska, Modrzewiowa, Morelowa, Olchowa, Ignacego Paderewskiego, Piłsudskiego (południowa strona – numery parzyste), Polna, Ignacego Potockiego, Powstańców Warszawy, Rolna, Franklina Roosevelta, gen. Roweckiego „Grota”, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Andrzeja Struga, Szkolna, Szpitalna, Śląska (od Piłsudskiego/Kopernika do m. Gaszyn- od nr 17), Tartaczna, Topolowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego (południowa strona – numery nieparzyste), Zielna, Zielona, Stefana Żeromskiego, Joanny Żubr;

Działania priorytetowe dla rejonu nr III w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w Wieluniu na os. Kopernika w rejonie bloków 4-7  poprzez dążenie do wyeliminowania wykroczeń popełnianych przez kierowców, którzy nie stosują się do znaku B-36 (zakaz zatrzymywania się) z tabliczką droga pożarowa, znaku B-35(zakaz postoju) z tabliczką droga pożarowa  oraz znaku B2( zakaz wjazdu) z tabliczką informującą, iż nie dotyczy mieszkańców i pracowników ZUS.  Kierowcy, którzy nie respektują wskazanych znaków powodują utrudnienie w dotarciu na miejsce wozom strażackim w sytuacji zaistnienia pożaru.
Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

 

 

 

 


 

 

REJON  IV

asp. Daniel Szczepaniak

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 421 *

dzielnicowy.wielun4@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON  IV

Osiedle Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stodolniana oraz ulice:

Aleja Tadeusza Kościuszki, Oleńki Billewiczówny, Marii Dąbrowskiej, Głęboka, Poli Gojawiczyńskiej, Stanisławy Grabowskiej, Jana III Sobieskiego, Króla Jana Kazimierza, Andrzeja Kmicica, Marii Konopnickiej, Księdza Augustyna Kordeckiego, Marii Kuncewiczowej, Ludowa, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki (wschodnia strona – numery nieparzyste), Haliny Poświatowskiej, Prymasa 1000-lecia, Robotnicza, Sadowa, Jana Skrzetuskiego, Słoneczna, Stodolniana (od ul. Popiełuszki do torów kolejowych), 18 Stycznia (północna strona – numery nieparzyste), Warszawska (południowa strona – numery parzyste), Pastora Henryka Wendta, Jeremiego Wiśniowieckiego, Michała Wołodyjowskiego, Wspólna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zacisze, Jana Onufrego Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca;

Rondo: por. Alfonsa Olejnika-”Babinicza” (ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – Polskiej Organizacji Wojskowej).

Działania priorytetowe dla rejonu nr IV w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez  gromadzącą się tam,  w godzinach pozalekcyjnych  młodzież zagrożoną demoralizacją.


Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu.

 

 

 

 


 

REJON V

mł. asp. Dariusz Janas

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 464

dzielnicowy.wielun5@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON V

Osiedle Stare Sady oraz ulice:

Agrestowa, Fryderyka Chopina (południowa strona – numery parzyste), Częstochowska (wschodnia strona – numery nieparzyste), Plac Jagielloński, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Krakowski Zaułek, Krakowskie Przemieście (od 18 Stycznia do Chopina- wschodnia strona – numery parzyste do nr 46), Krótka, Malinowa, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Nadodrzańska, Ogrodowa, Owocowa, Księdza Jerzego Popiełuszki (zachodnia strona – numery parzyste), Stanisława Staszica (od ul. Głębokiej do ul. Stodolnianej), Stodolniana (od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej do Popiełuszki), 18 Stycznia (południowa strona – numery parzyste),Targowa, Urocza;

Rondo: ks. Józefa Pruchnickiego (ul. 18 Stycznia - Ogrodowa).

Działania priorytetowe dla rejonu nr V w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego na os. Stare Sady w rejonie bloku nr 52, gdzie znajduje się siłowania na wolnym powietrzu oraz plac zabaw przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz  zaśmiecające miejsca publiczne.
 

Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu.

 


 

REJON  VI (Gmina Wieluń)

mł.asp. Łukasz Świtała

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 461 *

dzielnicowy.wielun6@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON  VI (Gmina Wieluń)

Bieniądzice, Borowiec, Dąbrowa, Gaszyn, Jodłowiec, Kadłub, Kurów, Małyszyn, Masłowice, Nowy Świat, Olewin, Piaski, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Srebrnica, Starzenice, Turów, Urbanice, Widoradz;

Działania priorytetowe dla rejonu nr VI w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Kadłub, w rejonie sali OSP oraz boiska sportowego , przez  gromadzącą się tam młodzież zagrożoną demoralizacją. Przebywające osoby dopuszczają się wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych  oraz dewastacji mienia.

 Podmioty współpracujące: Straż Miejska w Wieluniu, sołtys.

 

 

 


 

REJON VII (Gmina Wierzchlas)

sierż.sztab. Mateusz Biermuszka

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 452 *

dzielnicowy.wielun7@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON VII (Gmina Wierzchlas)

Broników, Jajczaki, Kamion, Kochlew, Kraszkowice, Krzeczów, Łaszew, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Ogroble, Przycłapy, Przywóz, Strugi, Toporów, Wierzchlas;

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 1430 do 1600 w Urzędzie Gminy w Wierzchlesie (pokój 109) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr VII w okresie  01.07.2022 - 31.12.2022 r.

 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Mierzyce, w rejonie znajdującej się tam placówki oświatowej, oraz ośrodka zdrowia, przez  gromadzącą się młodzież. Osoby przebywające w rejonie szkoły poza godzinami jej funkcjonowania dopuszczają się najczęściej  wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz  zaśmiecania miejsc publicznych .

 

 Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Wierzchlesie oraz dyrekcja placówki oświatowej.


 

REJON  VIII (Gmina Pątnów)

mł.asp. Łukasz Krzemień

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 500 *

dzielnicowy.wielun8@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON  VIII (Gmina Pątnów)

Bieniec, Budziaki, Bukowce, Cieśle, Cisowa, Dzietrzniki, Gligi, Grabowa, Grębień, Józefów, Kałuże, Kamionka, Kluski, Madeły, Pątnów, Popowice, Stara Wieś, Troniny, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie, Zamłynie;

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, od godz. 1430 do 1600 w Urzędzie Gminy w Pątnowie (pokój 109) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr VIII w okresie   01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Dzietrzniki w rejonie przystanku PKP  poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez  gromadzącą się młodzież, która  spożywa alkohol w miejscach objętych zakazem, zaśmieca miejsca publiczne oraz dopuszcza się niszczenia mienia.   

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Pątnów, Służba Ochrony Kolei.

 

 

 

 

 


 

REJON IX (Gmina Mokrsko)

st.asp. Damian Pęcherz

tel. 47 845 52 43
tel. kom. 516 436 410 *

dzielnicowy.wielun9@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON IX (Gmina Mokrsko)

Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Jeziorko, Komorniki, Krzyworzeka, Lipie, Mątewki, Mokrsko, Motyl, Orzechowiec, Ożarów, Poręby, Słupsko, Stanisławów, Zmyślona;

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdą pierwszą środę miesiąca, od godz. 1330 do 1500 w Urzędzie Gminy w Mokrsku (na I piętrze) funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr IX w okresie   01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Ożarów w rejonie placówki handlowej  poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez  gromadzącą się tam młodzież, która  spożywa alkohol w miejscach objętych zakazem  oraz zaśmieca miejsca publiczne.   

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Mokrsko, radni.

 

 

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.

Powrót na górę strony