Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Osjakowie

 

mł. asp. Krzysztof Grzelczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 567 *

dzielnicowy.osjakow1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIII (Gmina Osjaków)

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduszyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków, Zofia;

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIII w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego związanego ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecaniem najczęściej w rejonie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie oraz wyspy na rzece Warta..

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Osjaków, sołtys, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury .

 

   

 st. sierż. Maciej Anczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 554 *

dzielnicowy.osjakow2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIV (Gmina Konopnica)

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Piaski, Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi czwartek miesiąca, od godz. 1030 do 1130 w Urzędzie Gminy w Konopnicy funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIV w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska powstawania pożarów na terenach leśnych i nieużytków rolnych w  gminie Konopnica.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Konopnica, sołtysi, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu, OSP Konopnica.

   

asp. Janusz Owczarek

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 572 *

dzielnicowy.osjakow3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XV (Gmina Ostrówek)

Bolków, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dymek, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Kopiec, Kuźnica, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 900 do 1000 w Urzędzie Gminy w Ostrówku funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XV w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zdarzeń drogowych do których dochodzi na drodze karjowej nr 45 pomiędzy miejscowościami Ostrówek i Gwizdałki  w rejonie skrzyżowania z drogą podporządkowaną prowadzącą do m. Okalew. W trkacie realizacji należy  uwzględnić wycinkę drzew w rejonie wskazanego miejsca, które powodują największe zagrożenie dla kierujących pojazdami oraz dodatkowe oznakowanie łuku drogi

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Ostrówek, Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,GDDKiA oddział w Łodzi.

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.