Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Osjakowie

mł. asp. Krzysztof Grzelczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 567 *

dzielnicowy.osjakow1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIII (Gmina Osjaków)

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduszyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków, Zofia;

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIII w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska pojawiających się bezpańskich psów w miejscowości Walków, ktore  najczęściej zagrażają bezpieczństwu dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych. 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Osjaków, sołtys, Powiatowy Lekarz  Weterynarii, dyrektorzy szkół.

 

   

sierż. sztab. Maciej Anczyk

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 554 *

dzielnicowy.osjakow2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIV (Gmina Konopnica)

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Piaski, Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi czwartek miesiąca, od godz. 1030 do 1130 w Urzędzie Gminy w Konopnicy funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIV w okresie 01.07.2019 - 31.12.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska  zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w miejscach niedozwolonyuch, zaśmiecających teren oraz niszczących mienie w miejscowości Rychłocice. 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Konopnica, sołectwo.

   

asp. Janusz Owczarek

tel. 43 842 36 97
tel. kom. 516 436 572 *

dzielnicowy.osjakow3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XV (Gmina Ostrówek)

Bolków, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dymek, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Kopiec, Kuźnica, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 900 do 1000 w Urzędzie Gminy w Ostrówku funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XV w okresie 01.06.2019 - 31.12.2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcówpoprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska  zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w miejscach niedozwolonyuch, zaśmiecających teren w pobliżu pustostanu w miejscowości Ostrówek. 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Ostrówek,  sołtys.

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.