Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Osjakowie

REJON XIII (Gmina Osjaków)

 

mł.asp. Wojciech Klaczyński

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 567 *

dzielnicowy.osjakow1@wielun.ld.policja.gov.pl

 

REJON XIII (Gmina Osjaków)

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduszyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków, Zofia;

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIII w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie altany na wyspie w miejscowości Osjaków przy ul. Wieluńskiej przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem,  zaśmiecające miejsca publiczne oraz dopuszczające się dewastacji mienia. Kolejnym założeniem jest egzekwowanie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności wobec  osób poruszających się pojazdami typu quad oraz kross w miejscowości Drobnice. Kierujący tymi pojazdami przemieszczają się najczęściej z nadmierną prędkością w rejonie rzeki Warta i drogach dojazdowych stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Osjaków, sołtys, radni, dyrekcja placówki oświatowej w Drobnicach.

 

 


 

REJON XIV (Gmina Konopnica)

st.asp. Mariusz Płóciennik

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 554 *

dzielnicowy.osjakow2@wielun.ld.policja.gov.pl

 

REJON XIV (Gmina Konopnica)

 

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Piaski, Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi czwartek miesiąca, od godz. 1030 do 1130 w Urzędzie Gminy w Konopnicy funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIV w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Konopnica przy ul. Spółdzielczej i Szkolnej  w rejonie znajdującej się tam altany przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem,  zaśmiecające miejsca publiczne oraz dopuszczające się dewastacji mienia.

 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Konopnica, sołtys.

 

 


 

REJON XV (Gmina Ostrówek)

mł.asp.Sebastian Kowalski

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 572 *

dzielnicowy.osjakow3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XV (Gmina Ostrówek)

Bolków, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dymek, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Kopiec, Kuźnica, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka;
 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 900 do 1000 w Urzędzie Gminy w Ostrówku funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XV w okresie 01.07.2022 - 31.12.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dążenie do wyeliminowania zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego w miejscowości Ostrówek w rejonie kompleksu rekreacyjno-sportowego  przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecające miejsca publiczne.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Ostrówek, dyrekcja placówki oświatowej w Ostrówku.

 

 

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.

Powrót na górę strony