Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Osjakowie

asp. Janusz Owczarek

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 567 *

dzielnicowy.osjakow1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIII (Gmina Osjaków)

Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Nowa Wieś, Osjaków, Piskornik Czernicki, Raducki Folwark, Raduszyce, Skaleniec, Stanisławów, Walków, Zofia;

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIII w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących samochodami ciężarowymi, którzy nie stosują sie do znaku B18 ( zakaz wjazdu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 12t) na drodze powiatowej w miejscowości Raduczyce.  Ponadto wyeliminownie zjawiska zakłócania ładu i porządku publiczngo na terenie gminy Osjaków przez osoby spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem  oraz zaśmiecanie miejsc publicznych.

 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Osjaków, sołtys.

 

   

asp.Krzysztof Grzelczyk

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 554 *

dzielnicowy.osjakow2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XIV (Gmina Konopnica)

Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Konopnica, Mała Wieś, Piaski, Rychłocice, Sabinów, Strobin, Szynkielów, Wrońsko;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi czwartek miesiąca, od godz. 1030 do 1130 w Urzędzie Gminy w Konopnicy funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XIV w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Konopnica, Rychłocice i Szynkielów poprzez wyeliminowanie zjawiska niszczenia mienia urządzeń użyteczności publicznej.   

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Konopnica, sotłysi.

   

sierż. sztab. Sebastian Kowalski

tel. 47 845 59 33
tel. kom. 516 436 572 *

dzielnicowy.osjakow3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XV (Gmina Ostrówek)

Bolków, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dymek, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Kopiec, Kuźnica, Milejów, Niemierzyn, Nietuszyna, Okalew, Oleśnica, Ostrówek, Piskornik, Rudlice, Skrzynno, Wielgie, Wola Rudlicka;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, od godz. 900 do 1000 w Urzędzie Gminy w Ostrówku funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XV w okresie 01.07.2020 - 31.12.2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Skrzynna poprzez dążenie do wyeliminowania wykroczeń i zachowań  zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym popełnianych przez kierowców samochodów i motocykli.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Ostrówek, sołtys.

 

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.