KREATYWNY DZIELNICOWY - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KREATYWNY DZIELNICOWY

Dzielnicowy mł. asp. Daniel Szczepaniak reprezentował naszą jednostkę w wojewódzkim konkursie pod nazwą „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego woj. łódzkiego”

Dzielnicowy z Wielunia mł. asp. Daniel Szczepaniak rywalizował o zwycięstwo w wojewódzkim finale konkursu „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego woj. łódzkiego”, który odbył się w dniu 22 maja 2018 roku na terenie OPP w Łodzi. W trakcie konkursu omówił przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną dot. poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców poprzez ograniczenie zdarzeń związanych z niestosowaniem do znaku „B-2” w obrębie garaży przy SP nr 2 w Wieluniu na os. Wyszyńskiego.

Konkurs ma na celu:

rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w obszarze bezpieczeństwa,
promowanie najbardziej kreatywnych dzielnicowych wzorowo wykonujących obowiązki służbowe w trakcie pełnienia służby na terenie woj. łódzkiego, podnoszenie poziomu realizacji zadań dzielnicowych w ramach planu działania priorytetowego wpływającego na poprawę poziomu bezpieczeństwa, pobudzenie inicjatywy własnej dzielnicowych oraz propagowanie idei community policing.

Służba dzielnicowych określanych mianem „policjantów pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem niewątpliwie wpływa na wizerunek Policji w oczach mieszkańców. To do nich w głównej mierze należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego kreuje wizerunek Policji, jako instytucji budzącej zaufanie. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach policyjnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców danego rejonu.

Konkurs odbył się w trzech etapach:

etap I - eliminacje na szczeblu komend powiatowych/miejskich do 7 maja 2018 r.
etap II - sporządzenie prezentacji multimedialnej do 16 maja 2018 r.
etap III - finał konkursu 22 maja 2018 r.

Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w I połowie czerwca 2018 roku podczas Konferencji Dzielnicowy bliżej nas, której organizatorem będzie Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.