Wspólne ćwiczenia służb - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb

Na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego DORGAS w Konopnicy podczas napełniania butli z gazem propan – butan na skutek jej przepełnienia dochodzi do rozerwania butli. W wyniku tego zdarzenia dochodzi do pożaru magazynu, gdzie składowane są napełnione butle gazowe. Pracownicy rozlewni doznają obrażeń ciała, konieczne jest udzieleniem im pomocy. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo- sztabowych przygotowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, które odbyły się 08 listopada 2019 roku w Konopnicy. W ćwiczeniach również udział wieluńscy mundurowi.

W działaniach wzięli udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz strażacy ochotnicy z Konopnicy, Szynkielowa, Osjakowa, Czernic i Rychłocic. Nie zabrakło również ratowników medycznych oraz policjantów z wieluńskiej komendy. Prowadzonym ćwiczeniom przyglądali się wójt gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu mł.bryg. Tomasz Lewiński, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu kom. Wiesław Moszyński. Nie zabrakło również przedstawicieli gminnych i powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz gospodarza terenu gdzie doszło do zdarzenia.Działania te miały na celu doskonalenie współpracy różnych służb ratunkowych, w przypadku wystąpienia zagrożenia. W ćwiczeniach brali udział także wieluńscy policjanci. 
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego DORGAS w Konopnicy podczas napełniania butli z gazem propan – butan na skutek przepełnienia dochodzi do jej rozerwania. W wyniku tego zdarzenia dochodzi do pożaru magazynu, gdzie składowane są napełnione butle gazowe. Pracownicy rozlewni doznają obrażeń ciała, konieczne jest udzieleniem im pomocy. Istniej zagrożenie wybuchem w obrębie całego zakładu, jak również zagrożenie dla zbiorników z gazem i stacji napełniania pojazdów mechanicznych gazem LPG. Powiadomiona o zdarzeniu Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu, która przybyła na miejsce zdarzenia natychmiast po wyznaczeniu strefy zagrożenia przystąpiła  do akcji gaśniczej i zabezpieczenia kurtynami wodnymi zbiorników podziemnych oraz stacji LPG. Oprócz tego strażacy docierają do poszkodowanych, ewakuują ich ze strefy zagrożenia, a następnie udzielają im kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Strażacy musieli się również zmierzyć z zabezpieczeniem wycieku gazu z butli i ich opóźnieniem w miejscu bezpiecznym. Ponadto konieczna była również ewakuacja mieszkańców z pobliskich zabudowań oraz uczniów ze szkoły znajdującej się w pobliżu zakładu.

Podczas prowadzonych ćwiczeń nie zabrakło również wieluńskich policjantów, których zadaniem było zabezpieczenie miejsca pożaru, udzielali pomocy w przeprowadzanej ewakuacji mieszkańców terenu zagrożonego i uczniów ze szkoły znajdującej się w pobliżu zakładu. W ramach usprawnienia działań gaśniczych policjanci zapewniali drożność dróg dla przybywających na miejsce dodatkowych jednostek gaśniczych. Ponadto mundurowi patrolowali teren zagrożony pod kątem przebywania tam osób postronnych. Oprócz tego skierowani na miejsce funkcjonariusze z grupy operacyjno- dochodzeniowej wykonali niezbędne czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wieluńskiego mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na zakończenie podsumowano ćwiczenia, podkreślając profesjonalizm i duże zaangażowanie wszystkich służb biorących udział w działaniach.


 

 • obserwatorzy ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • wóz strażacki podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • wozy strażackie podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci i strażacy zabezpieczający miejsce dojazdu dla służb podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci i strażacy zabezpieczający miejsce dojazdu dla służb podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci i strażacy zabezpieczający miejsce dojazdu dla służb podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci zabezpieczający miejsce dojazdu dla służb podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci i strażacy zabezpieczający miejsce dojazdu dla służb podczas ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • wozy strażacki podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy na wysięgniku z woza strażackiego podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy na wysięgniku z woza strażackiego podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy  podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy na wysięgniku z woza strażackiego podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy, kurtyna wodna oraz wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • uczestnicy podczas akcji gaśniczej w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i ratownicy medyczni udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i ratownicy medyczni udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i wozy bojowe podczas akcji gaśniczej ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy, policjanci  i wozy bojowe podczas akcji gaśniczej ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • ewakuacja uczniów szkoły w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy i wozy bojowe podczas akcji gaśniczej ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażacy , policjanci i wozy bojowe podczas działać grupy dochodzeniowo- śledczej na miejscu zdarzenia w ramach ćwiczeń sztabowych na terenie Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy
 • strażak i policjant wykonujący czynności procesowe na miejscu zdarzenia w pomieszczeniach magazynu
 • strażak i policjant wykonujący czynności procesowe na miejscu zdarzenia w pomieszczeniach magazynu
 • uczestnicy ćwiczeń podsumowują działania
 • uczestnicy ćwiczeń podsumowują działania