Twój dzielnicowy

Zespół Dzielnicowych Komisariatu Policji w Białej

 

asp. Tomasz Pieprzyk

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 506 *

dzielnicowy.biala1@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON X (Gmina Biała)

Biała Druga, Biała Kopiec, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Rządowa, Bronisławów, Brzoza, Dębina, Góry Świątkowskie, Huby, Janowiec, Klapka, Kopydłów, Kopydłówek, Koryta, Łyskornia, Młynisko, Naramice, Pieńki, Poręby, Przychody, Radomina, Rososz, Śmiecheń,Wiktorów, Wygoda, Zabłocie;

Działania priorytetowe dla rejonu nr X w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Zdiagnozowanym problem jest zjawisko stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa  mieszkańców miejscowości Narmice oraz  zagrożenia w ruchu drogowym   powodwane przez właścicieli psów, którzy niezachowują zwykłych lub nakazanych środków środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Zakładany cel-zminimalizowanie lub wyeliminowanie tego zjawiska.

 

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Biała, sołtys m. Naramice.

   

asp. sztab. Andrzej Gepard

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 550 *

dzielnicowy.biala2@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XI (Gmina Skomlin)

Bojanów, Brzeziny, Kazimierz, Klasak Duży, Klasak Mały, Malinówka, Maręże, Skomlin, Smugi, Toplin, Walenczyzna, Wichernik, Wróblew, Wygoda, Zadole, Zbęk, Złota Góra;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, od godz. 1000 do 1200 w Urzędzie Gminy w Skomlinie funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XI w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Zdiagnozowanym problem jest zjawisko stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa  mieszkańców miejscowości Skomlin ul. Tysiąclecia i Sikorskiego oraz  zagrożenia w ruchu drogowym   powodwane przez właścicieli psów, którzy niezachowują zwykłych lub nakazanych środków środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Zakładany cel-zminimalizowanie lub wyeliminowanie tego zjawiska.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Skomlinie, sołtys.

   

mł. asp. Kamil Sobczak

tel. 43 843 94 98
tel. kom. 516 436 505 *

dzielnicowy.biala3@wielun.ld.policja.gov.pl

REJON XII (Gmina Czarnożyły)

Czarnożyły, Działy, Emanuelina, Gromadzice, Kąty, Leniszki, Łagiewniki, Opojowice, Platoń, Raczyn, Staw, Stawek, Wydrzyn;

 

Punkt Przyjęć Interesantów:

W każdy pierwszy piątek miesiąca, od godz. 1000 do 1200 w Urzędzie Gminy w Czarnożyłach funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, w którym dyżur pełni dzielnicowy.

Działania priorytetowe dla rejonu nr XII w okresie 01.07.2018 - 31.12.2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecania w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wydrzyn.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy w Czarnożyłach, sołtys oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wydrzynie .

* zastrzeżenie – połączenia inicjowane na służbowe telefony komórkowe będą odbierane w trakcie pełnienia służby przez dzielnicowego, poza służbą będą przekierowywane na numer dyżurnego KPP w Wieluniu.