Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka z wieluńskimi mundurowymi

Wieluńscy mundurowi zajmujący się profilaktyką społeczną spotykają się z dziećmi i młodzieżą promując szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Policjanci z wieluńskiej komendy w ostatnim czasie gościli u uczniów ze szkół podstawowych nr 5 w Wieluniu, w Osjakowie, Sieńcu, Ożarowie, Pątnowie. Ponadto wzięli również udział w projekcie pod nazwą „Kulturalnie o profilaktyce” realizowanym przez  Dom Kultury w Ożarowie.   Takie spotkania są znakomitą okazją do rozmów o bezpieczeństwie i aktualnych zagrożeniach, które czyhają na młodych ludzi. W trakcie prowadzonych rozmów policjanci przybliżają uczniom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne oraz  jakie zachowania są przejawami demoralizacji. Podczas spotkań mundurowi  zwracają uwagę  negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi. Policjanci przestrzegają młodych ludzi przed ryzykownymi zachowaniami, do których może dojść po użyciu takich substancji, jak i konsekwencjami z nimi związanymi.  Starsi uczestnicy pogadanek  za pomocą alkogogli i narkogogli mogli na własne oczy przekonać się , jak zaburzone są zmysły i reakcje  osoby nietrzeźwej lub pod wpływem innych środków odurzających.  W trakcie prelekcji nie zabrakło również tematów związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy, mowy nienawiści, czy „hejtu”.  Mundurowi zwracają uwagę, że Internet to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Wyjaśniają, czym jest cyberprzemoc  oraz uczulają na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści.

Głównym założeniem tego typu spotkań jest  zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie konfliktów  z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami.

asp.sztab. Katarzyna Grela

  • sala w której rozstawione są pachołki wokół zgromadzone są dzieci oraz kobieta, która w alkogoglach pokonuje tor przeszkód
  • sala w której rozstawione są pachołki wokół zgromadzone są dzieci oraz kobieta, która w alkogoglach pokonuje tor przeszkód
  • sala w której  stoją policjanci oraz kobieta, która ma założone  alkogogle
  • sala lekcyjna w której stoi przodem do uczniów policjant i prowadzi prelekcje. Uczniowie siedzą w ławkach.
  • sala lekcyjna w której stoi przodem do uczniów policjantka i prowadzi prelekcje. Uczniowie siedzą w ławkach.
  • sala lekcyjna w której stoi przodem do uczniów policjantka i prowadzi prelekcje. Uczniowie siedzą w ławkach.
Powrót na górę strony