Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualne przepisy dotyczące przewożenie dzieci w foteliku samochodowym

Z dniem 11 sierpnia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Niektóre przepisy zostały zaostrzone. Nowe przepisy regulują dokładnie, kiedy dziecko powinno być przewożone w foteliku, a kiedy wystarczy przypiąć je pasami.

Według nowych przepisów to  wzrost dziecka decyduje o tym czy powinno być przewożone w foteliku. Zgodnie z nowymi przepisami to dzieci, które maja mniej niż 150 cm wzrostu muszą jeździć w fotelikach.

Są jednak wyjątki od tej reguły:

- obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania.

- jeśli dziecko ma powyżej 135 centyrmatrów wzrostu, a ze zwględu na "masę"  i wzrost dziecka uniemożliwiony jest  zakup fotelika, może ono podróżować z zapiętymi pasami na tylnym siedzeniu pasażera.

- jeśli w samochodzie nie mieści się trzeci fotelik, a podróżuje troje dzieci, jedno może podróżować z zapiętymi pasami bezpieczeństwa bez fotelika lub podkładki, pod warunkiem, że ukończyło 3 lata;

- dzieci mogą również podróżować bez fotelika taksówką, samochodem policji, straży miejskiej, karetką.

W nowych przepisach wyraźnie zapisano, że fotelik na przednim siedzeniu nie może być odwrócony tyłem do kierunku jazdy gdy samochód wyposażony jest w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Trzeba ją najpierw wyłączyć. Nowela określa również, że nie wolno przewozić dzieci na przednim siedzeniu po za fotelikiem lub urządzeniem do tego przstosowanym jeżeli dziecko ma mniej niż 150 cm wzrostu.

Nowe przepisy nakładają również obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa zainstalowanym zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującym w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

Powrót na górę strony