Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania wieluńskich mundurowych w ramach akcji ROADPOL Safety Days

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, w ramach kampanii ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) wieluńscy mundurowi prowadzą działania profilaktyczne. Głównych ich celem jest Głównym celem jest edukowanie i promowanie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach.

W mijającym tygodniu wieluńscy mundurowi w ramach akcji „Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”  przeprowadzili szereg akcji edukacyjno- prewencyjnych wpisujących się w ramy tego projektu. Wszystkie te działania były kierunkowane na podnoszenie świadomości zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promowanie  bezpiecznych zachowań i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego  Mundurowi spotykali się z dziećmi i młodzieżą z terenu naszego powiatu, odwiedzili placówki oświatowe w Ożarowie, Rudzie, Osjakowie i Zespól Szkół nr 2 w Wieluniu. W ramach tych działań mundurowi przeprowadzili również akcję „Jabłko i cytryna” z uczniami z podstawówki w Rudzie. Ponadto policjanci uczestniczyli również w imprezie plenerowej zorganizowanej przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu p.n. „Jesienny Piknik. Święto Pieczonego Ziemniaka”
Podczas wszystkich spotkań  promowano bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mundurowi udzielali porad i wskazówek dotyczących m.in. jak bezpiecznie poruszać się po drodze, szczególnie po zmroku kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Wskazano również zasady bezpiecznego poruszania się na rowerach i hulajnogach. W ramach akcji „Jabłko i cytryna” funkcjonariusze z drogówki wspólnie z uczniami sprawdzali, czy kierowcy nie łamią przepisów ruchu drogowego w rejonie miejscowej szkoły. Uczniowie dzielnie im pomagali.  W trakcie kontroli dzieci nagradzały jabłkiem tych kierowców, którzy jechali zgodnie z  przepisami. Natomiast kierowców, do których mieli zastrzeżenia częstowali cytryną. Z kolei podczas jesiennego pikniku policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne,  mundurowi udzielali dzieciom i ich opiekunom porad jak unikać zagrożeń w codziennym życiu.  Ponadto każdy zainteresowany mógł również dowiedzieć się jak wstąpić w szeregi Policji i jak wygląda praca policjantów.  Mundurowi starszym uczestnikom pikniku zaprezentowali  alkogogle i narkogogle. Dzięki nim można było się  się przekonać jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol i środki odurzające oraz jak niebezpieczne może być kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazała się również możliwość zobaczenia z bliska radiowozu, policyjnych motocykli  oraz zrobienia sobie na pamiątkę odbitek linii papilarnych.
asp.sztab. Katarzyna Grela


asp.sztab. Katarzyna Grela

 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, motocykl policyjny na którym siedzi chłopiec, z boku stoi umundurowany policjant ruchu drogowego, w tle stoisko profilaktyczne Policji oraz uczestnicy imprezy
 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, przy stoliku siedzi policjantka i wykonuje dzieciom pamiątkowe odbitki linii papilarnych
 • plac na terenie domu kultury, w tle stoisko profilaktyczne Policji i radiowóz policyjny wokół stoją uczestnicy imprezy
 • umundurowany policjant obok stoi dziecko ubrane w elementy stroju policyjnego i trzymające w ręce tarczę do zatrzymywania pojazdów
 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, przy stoliku siedzą policjanci wykonują dzieciom pamiątkowe odbitki linii papilarnych
 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, policjantka prowadzi pogadankę z uczestnikami pikniku
 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, motocykl policyjny na którym siedzi chłopiec, w tle stoisko profilaktyczne Policji oraz uczestnicy imprezy
 • umundurowany policjant obok stoi dziecko ubrane w elementy stroju policyjnego i trzymające w ręce tarczę do zatrzymywania pojazdów
 • plac przy domu kultury, stoisko profilaktyczne Policji. Rozstawiony tor przeszkód, jeden z uczestników pikniku pokonuje go w alkogoglach
 • policjant stoi przy radiowozie, w którym na miejscu kierowcy siedzi chłopiec, w tle uczestnicy pikniku
 • plac na zewnątrz terenie domu kultury, przy stoliku siedzi policjantka i wykonuje dzieciom pamiątkowe odbitki linii papilarnych
 • umundurowani policjanci w sali w szkole prowadzą pogadankę edukacyjną
 • umundurowany policjant i w sali w szkole z uczniami prowadzi pogadankę edukacyjną
 • umundurowana policjantka w sali w szkole pozuje z dziećmi do zdjęcia zbiorwego
 • droga, policjant zatrzymał pojazd do kontroli, z boku na chodniku stoją dzieci, które uczestniczą w akcji Jabłko i cytryna
 • droga, policjant zatrzymał pojazd do kontroli, z boku na chodniku stoją dzieci, które uczestniczą w akcji Jabłko i cytryna
 • dzieci biorące udział w akcji Jabłko i cytryna wspólnie z policjantami pozują do zbiorowego zdjęcia
Powrót na górę strony