Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia służb

Na terenie Leśnictwa Czarnożyły odbyły się wspólne ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnożyłach, który do współpracy zaprosił Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Nadleśnictwo Wieluń oraz Komendę Powiatową Policji w Wieluniu. Głównym celem ćwiczeń było prowadzenie współdziałania służb w przypadku zdarzenia kryzysowego.

Scenariusz opracowany przez strażaków zakładał sytuację, w której dochodzi do pożaru na terenie Leśnictwa Czarnożyły w rejonie wodnego zbiornika przeciwpożarowego. Skierowani na miejsce strażacy z jednostek ochotniczych z terenu gminy Czarnożyły oraz PSP w Wieluniu podjęli działania gaśnicze udzielając wsparcia pracownikom służb leśnych. Strażacy w trakcie ćwiczeń musieli się zmierzyć z pożarem oraz z koniecznością zorganizowania zaopatrzenia wodnego. Dodatkowo elementem ćwiczeń było również udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy; odnalezionemu w lesie poszkodowanemu. Kolejnym elementem manewrów było wydobycie uwięzionego pod kłodami drewna pozoranta, udzielenie mu pierwszej pomocy oraz poszukiwania osoby, która zagubiła się na terenie lasu. W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarnożyły, jednostki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Nadleśnictwo Wieluń oraz Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu. Prowadzonym ćwiczeniom przyglądali się przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Czarnożyły Andrzejem Modrzejewskim, jak również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu st. bryg. Piotr Cały oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu podinsp. Adam Czerwiński. Nadzór nad jednostkami OSP podczas ćwiczeń sprawował Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP Wieluń - mł. bryg. Jacek Raducki. Działania te miały na celu doskonalenie współpracy różnych służb ratunkowych, w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Podczas prowadzonych ćwiczeń nie zabrakło również wieluńskich policjantów, których zadaniem było zabezpieczenie miejsca pożaru. W ramach usprawnienia działań gaśniczych policjanci zapewniali drożność dróg dla przybywających na miejsce dodatkowych jednostek gaśniczych. Ponadto mundurowi wspólnie ze strażakami przeprowadzili działania poszukiwawcze osoby poszkodowanej, która zagubiła się na terenie kompleksu leśnego. Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców regionu mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia.

asp.sztab. Katarzyna Grela

 • Strażacy, służby leśne, policjanci stoją ustawieni w szeregu na polanie w lesie.
 • Na terenie leśnym stoją obserwatorzy działań, w tym Wójt Gminy Czarnożyły oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu
 • Na trenie lasu wozy bojowe strażackie oraz strażacy w trakcie akcji gaśniczej.
 • Strażacy gaszą pożar lasu.
 • W lesie wóz bojowy strażacki i strażacy przygotowują się do akcji gaśniczej.
 • Strażacy gaszą pożar lasu.
 • Strażacy gaszą pożar lasu.
 • Strażacy udzielają pierwszej pomocy poszkodowanemu.
 • Wozy bojowe strażackie, wokół strażacy prowadzą akcję udzielania pomocy poszkodowanemu.
 • Wozy bojowe strażackie i strażacy podczas akcji, z przodu widać strażaków i policjantów.
 • Strażacy i policjanci przygotowują się do działań poszukiwawczych.
 • Strażacy i policjanci przygotowują się do działań poszukiwawczych.
 • Strażacy i policjanci prowadzą poszukiwania na terenie lasu.
 • Policjant i strażacy udzielają pomocy znalezionemu poszkodowanemu.
 • Strażacy niosą na noszach poszkodowanego.
Powrót na górę strony